Cicho, bo skajpujem s dzivku!

 

Ďalšie Informácie

Miesto konania:
mesto Senica - dom kultúry
Dátum konania:
12.10.2018 o 19:00 hod.

Pozvánka

81c50ddc-c57a-11e8-8cab-000c29a578f8