Magdalénske hody

 

Ďalšie Informácie

Miesto konania:
obec Borský Mikuláš - Dom kultúry, amfiteáter, kaplnka Sv. Márie Magdalény, futbalový štadión
Vstupné:
5€ na všetky tri platené udalosti
Dátum konania:
26.-28.8.2019 o 21:00 hod. 

Pozvánka

67402946_629966590834351_8784926618339508224_n