Kontakt

Kontakt

Fakturačná adresa

Obecný úrad Smrdáky 181
906 03 Smrdáky 

Sídlo výkonného riaditeľa

Dom kultúry
Námestie oslobodenia 11/2
905 01 Senica

director@regionzahorie.sk
+421 905 421 859

IČO 422 92 174
DIČ 2023962688

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK95 0900 0000 0050 3919 5338
BIC: GIBASKBX