Destination

Gazdovská dedinka Abeland v Lozorne počas sobôt prezentuje tradičný spôsob života ľudí, pestovanie, spracovanie plodín, chov zvierat, bylinkárstvo a t..