O Záhorí

Názov Záhorie vznikol v 17. storočí. Pochádza od latinského pomenovania Processus transmontanus, ktoré označovalo kraj ležiaci za Malými Karpatmi, ted..