Vodná turistika

Prístav Skalica umožňuje zapožičanie lodí a vyhliadkové plavby po Baťovom kanáli. Čo je to Baťov kanál? Firma Baťa vybudovala v 30.tych rokoch 20.st..

Rieka Morava ponúka ideálne možnosti pre turistov obľubujúcich rekreačné splavovanie. Jej charakter je vhodný aj pre laikov, ktorí ešte len získavajú ..