Vyhliadky

Rozhľadňa na Rozbehoch bola vybudovaná v roku 2009 v nadmorskej výške 460m n. m. Rozhľadňa dosahuje výšku 7m a je postavená z betónových tvárnic a obl..

Popri ceste z obce Rybky smerom na Oreské, blízko obcí Smrdáky a Rohov, na vrchu Virovská sa nápadne týči najväčší kríž na Slovensku. Tento majestátn..

Adamovské jazerá vzdialené len pár sto metrov od rieky Morava sú dve umelo vytvorené štrkové jazerá. Pričom na jednom z nich naďalej prebieha ťažba št..