Mandatory disclosure

Ochrana osobných údajov Tento dokument zásad ochrany osobných údajov upravuje spôsob, akým OOCR Záhorie zhromažďuje, používa, udržiava a zverejňuje i..