Calendar of events

Mikuláš v meste Senica

Event: 06.12.2019 - 06.12.2019

  Ďalšie Informácie Miesto konania:mesto Senica - Námestie oslobodenia  Dátum konania:6.12. 2019 od 16:00 hod.  ..

Mikuláš v Senici

Event: 06.12.2019 - 06.12.2019

  Ďalšie Informácie Miesto konania:mesto Senica - námestie oslobodenia Dátum konania:6.12.2019 od 16:00 do 18:00 h. ..