Nová destinačná webstránka Záhoria je spustená!

  Každoročný nárast počtu ubytovaní a zvyšujúci sa počet turistov v regióne Záhorie je dôvodom k navyšovaniu aktivít Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie. Cestovný ruch je citlivým odvetvím a na zmeny a požiadavky trhu musí reagovať takmer okamžite.

  Zavŕšenie roka patrí jednoznačne k spusteniu novej webovej stránky www.regionzahorie.sk. Názov stránky je totožný s fanúšikovskými stránkami organizácie na sociálnych sieťach facebook, instagram a youtube.

  Nová webová stránka je destinačnou webstránkou, ktorá poskytuje návštevníkom alebo záujemcom o región informácie o pamiatkach, atrakciách, kde sa samozrejme dozvedia aj otváracie hodiny či výšku vstupného a iné dôležité informácie. Okrem pamiatok máme pre návštevníkom pripravené informácie o vodných plochách, kúpaliskách, wellness, športových aktivitách.

  Nechýba ani gastrozóna, ktorá upriamuje pozornosť na vínnu cestu Záhorie, malé remeselné pivovary a špeciality regiónu aj s receptami. Okrem iného nechýbajú ani ubytovacie a stravovacie zariadenia. Kalendár podujatí poskytne prehľad aktuálnych podujatí regiónu, ale aj zoznam 10 najväčších podujatí či 10 menších, ale o to zaujímavejších podujatí, ktoré stoja za návštevu.

  Návštevníci sa dostanú k aktualitám zo Záhoria a budú si môcť pozrieť propagačné materiály aj v elektronickej forme. Aj samotná oblastná organizácia tu bude mať priestor na prezentáciu svojej činnosti. Návštevníci budú mocť získať informácie podujatiach či tipoch na výlet prostredníctvom odoberania newslettru.

  V najbližšom období pribudne na stránke rezervačný systém na ubytovanie a v ďalšom roku aj jazykové mutácie stránky, aby sme vyhoveli i cezhraničným návštevníkom.

  V Senici, dňa 1.12. 2017